tel.: 42 674 86 24

Modernizacja i montaż

Oferujemy szeroki zakres usług remontowych. Od kompleksowej wymiany dźwigów po modernizacje częściowe.
Warunki i intensywność eksploatacji oraz jakość obsługi serwisowej świadczą o kondycji technicznej urządzeń mechanicznych.

Zakres naszych usług rozpoczynamy od zdiagnozowania stanu technicznego urządzenia oraz poznania potrzeb i oczekiwań Klienta co do zakresu modernizacji. Następnie po etapie projektowania przystępujemy do realizacji zlecenia poprzez demontaż starego i montaż nowego urządzenia. Kładziemy silny nacisk aby powyższe czynności były jak najmniej uciążliwe dla lokatorów oraz środowiska naturalnego. Zasadą naszej firmy jest wykorzystywanie podzespołów wyłącznie renomowanych producentów krajowych i zagranicznych spełniających aktualne normy bezpieczeństwa oraz kryteria energooszczędności. Po ukończeniu montażu urządzenie przechodzi wewnętrzną kontrolę jakości oraz odbiór techniczny z Jednostką Urzędu Dozoru Technicznego. Po oddaniu urządzenia do eksploatacji zapewniamy fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W przypadku wind spotykamy się ponadto z problemem dewastacji oraz niewłaściwym sposobem użytkowania. Dlatego w oparciu o powyższe aspekty oraz z uwagi na kilkunasto a często kilkudziesięcioletnią eksploatację zalecamy modernizację urządzeń dźwigowych.