tel.: 42 674 86 24

Certyfikaty i uprawnienia

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie:

  • wytwarzania elementów dźwigów, urządzeń dźwignicowych
  • naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wciągników, wciągarek, dźwigników
  • modernizacji dźwigników, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wciągników, wciągarek
  • P.U.P.H. "Dźwig-Service" Sp. z o.o. wdrożyło i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009