tel.: 42 674 86 24

Naprawy bieżące

Specjalizujemy się w naprawach i obsłudze dźwigów z napędem ciernym i hydraulicznym, dźwigów bez maszynowni, suwnic, podestów ruchomych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

Nawet najnowocześniejsze urządzenia poddane intensywnej eksploatacji wymagają z czasem wymiany zużytych bądź zdewastowanych elementów. Aby ograniczyć sytuacje, w których nasi Klienci zaskakiwani są nieplanowanym kosztem doraźnej naprawy, preferujemy działania prewencyjne polegające na informowaniu Użytkownika o bieżącej kondycji technicznej urządzenia. Zastosowanie tego typu procedur pozwala na wydajniejsze prowadzenie prac oraz minimalizuje potrzebę nieplanowanych wydatków.